Ukázka z knížky 
Jsem skvělé dítě - 
7 pilířů dětského sebevědomí

Všechna práva vyhrazena. 

Obsah

Úvod pro rodiče

Jak knihu používat

7 pilířů dětského sebevědomí

Vytoužené děťátko (Přesvědčení, že jsem chtěné dítě)

V kruhu naší rodiny (Přesvědčení, že sem patřím)

Milované dítě (Jistota, že mě milují a že jsem hoden/hodna lásky)

V bublince bezpečí (Jistota bezpečí)

Rovnocenné dítě (Vědomí rovnocennosti)

Výjimečné dítě (Vědomí výjimečnosti)

Skvělé dítě (Vlastní hodnota a sebedůvěra)

Závěr pro rodiče - Co dál

Knížka je na skladě!